Awards

Dismiss Notice
Chào mừng đến với diễn đàn FLAVORS
Xin hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập để có thể sử dụng được toàn bộ chức năng của diễn đàn.
 1. Có chút danh tiếng

  Đang trên đường thành danh

  Trophy points: 50

 2. Nhiều người nghe danh

  Tiếng lành đồn xa

  Trophy points: 200

 3. Tiếng lành đồn xa

  Danh tiếng vang dội, không ai là không biết!

  Trophy points: 500